Jerzy Grzeslak - Prezes Zarządu Starszy Cechu
tel. 506 120 808; 52 345-54-80

Anna Wiśniewska
- Zastępca Prezesa Zarządu - Podstarszy Cechu
tel. 602 648 476

Andrzej Jagodziński
- Zastępca Prezesa Zarządu - Podstarszy Cechu

Zbigniew Szatkowski 
- Zastępca Prezesa Zarządu - Podstarszy Cechu
tel. 501 671 531

Janusz Wołowski
- Członek cechu

Jan Ginbut
- Członek cechu

Aleksandra Olszewska
- Sekretarz

Teresa Lewicka - Ciemala
- Członek cechu

Dariusz Giczela
- Skarbnik

CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH
W BYDGOSZCZY
Copyright  2013 by SiteSolutions - www.sitesolutions.pl